• International Health Srbija
  • International Health Rumunija

Predsjednik kompanije IH Ivan Vajs na TV PINK BH (01)