Tema: Ljepota u službi zdravlja

Gosti:
Saša Zvizdić, poduzetnica
Berina Spahalić, PR manager International Health BiH