Tema: Antioksidansi za lijepu i njegovanu kožu

Gosti:
prim. mr. ph. Mirsad Šabaredžović
Berina Spahalić, PR manager International Health BiH